Instrument de măsurat sticlă hedue GlassCheck

Pentru măsurarea grosimii geamurilor sau a vitrajelor izolante
Instrument de măsurat sticlă  hedue GlassCheck

Utilizabil și pentru ochiuri de geam deja instalate

Instrument de măsurat sticlă  hedue GlassCheck

Măsurarea grosimii geamurilor simple și a geamurilor izolante

Instrument de măsurat sticlă  hedue GlassCheck

Măsurarea grosimii geamurilor prin reflexia în ochiul de geam