Cyfrowy drążek pomiarowy

Zacisk pomiarowy i Kątomierz w jednym urządzeniu
Cyfrowy drążek pomiarowy

Łatwy do odczytania wyświetlacz

Cyfrowy drążek pomiarowy

Szybkie przełączanie między pomiarem bezwzględnym i względnym

Cyfrowy drążek pomiarowy

Funkcja regulowana jednym naciśnięciem klawisza

Cyfrowy drążek pomiarowy

Łatwe mocowanie ościeżnicy drzwi lub okna w celu określenia grubości ściany lub grubości szkła