Poziomnice wodne

Poziomnice wodne

Za pomocą Poziomnice wodne można wyznaczyć dwa punkty pomiarowe na tej samej płaszczyźnie poziomej. W zależności od długości węża, poziomy wysokości mogą być przenoszone na duże odległości bez utraty dokładności. Cyfrowa waga do węży umożliwia odczytanie z milimetrową dokładnością nawet różnic wysokości w stosunku do punktu odniesienia.

Poziomica z wężem 1-osobowym

Poziomica do węży elektronicznych z 3-tonową akustyką
Poziomica z wężem 1-osobowym