Urządzenie do pomiaru grubości szkła hedue GlassCheck

Do pomiaru grubości pojedynczego szkła szyby lub całego zespolenia
Urządzenie do pomiaru grubości szkła hedue GlassCheck

nadaje się również do szyb już zamontowanych

Urządzenie do pomiaru grubości szkła hedue GlassCheck

pomiar grubości pojedyczego szkła i całego zespolenia szyb

Urządzenie do pomiaru grubości szkła hedue GlassCheck

pomiar grubości szkła metodą odbicia w szybie