Grubościomierz cyfrowy

Szybki i dokładny pomiar grubości materiałów za naciśnięciem przycisku.
Grubościomierz cyfrowy

podświetlany i czytelny wyświetlacz

Grubościomierz cyfrowy

praktyczna i komfortowa głębokość kabłąka zapewnia wygondą i pewną obsługę

Grubościomierz cyfrowy

zmiana jedostek pomiarowych między mm i calami