Klupa do ścian

Dokładny pomiar grubości ściany dzięki obejściu ościeży drzwi przez ich objęcie
Klupa do ścian

dokładny pomiar grubości ściany dzięki obejściu ościeży drzwi przez ich objęcie

Klupa do ścian

podziałka milimetrowa przy obu krawędziach prowadnicy pomiarowej