Łata niwelacyjna 3 m

Teleskopowe łaty niwelacyjne wykonane z anodowanych aluminiowych profili zamkniętych
Łata niwelacyjna 3 m

dokładność odpowiada normie DIN 18703

Łata niwelacyjna 3 m

podziałka geodezyjna typu E na jednej stronie i zwykła milimetrowa do pomiaru długości na drugiej

Łata niwelacyjna 3 m

podziałka geodezyjna typu E na jednej stronie i zwykła milimetrowa do pomiaru długości na drugiej