Klin pomiarowy z odczytem 1 mm

Do pomiaru nierówności, pochyleń i szczelin
Klin pomiarowy z odczytem 1 mm

wykonany z aluminium

Klin pomiarowy z odczytem 1 mm

łatwe sprawdzanie nierówności powierzchni i płaszczyzn także między pomieszczeniami

Klin pomiarowy z odczytem 1 mm

trawiona, odporna na ścieranie podziałka