Klin pomiarowy Odczyt 1 mm

Do pomiaru nierówności, nachylenia i szczelin
Klin pomiarowy Odczyt 1 mm

Wykonane z aluminium

Klin pomiarowy Odczyt 1 mm

Łatwa kontrola nierówności i luk

Klin pomiarowy Odczyt 1 mm

Stale wytrawiane skalowanie