Niwelator hedue NX32

Automatyczny BauNiwelator do pomiaru różnic wysokości i kątów
Niwelator hedue NX32

Automatyczne wyrównanie poziome z kompensatorem magnetycznym tłumionym.

Niwelator hedue NX32

Łatwy odczyt z 32-krotnym powiększeniem.

Niwelator hedue NX32

Szybkie i dokładne celowanie za pomocą bocznego napędu precyzyjnego.

Niwelator hedue NX32

Automatyczne wyrównanie poziome z kompensatorem magnetycznym tłumionym.

Niwelator hedue NX32

Łatwa konfiguracja za pomocą lustrzanego wziernika.