Licznik ręczny

Mechniczny licznik ręczny z czteropozycyjny
Licznik ręczny

ułatwienie podczas liczenia

Licznik ręczny

przycisk zerowania