Cyrkiel prętowy 100 cm

Dokładne odwzorowanie, przenoszenie i trasowanie dużych form w kształcie koła
Cyrkiel prętowy 100 cm

wykonany z anodowanego aluminium

Cyrkiel prętowy 100 cm

uchywt do osadzenia ołówka, igły traserskiej lub nożyka do nacinania

Cyrkiel prętowy 100 cm

ze śrubą kontrującą