Laser liniowy Leica Lino L2+

Szybka i prosta niwelacja za pomocą poziomej i pionowej liniowej wiązki lasera
Laser liniowy Leica Lino L2+

szybka i dokładna samoniwelacja dzięki zastosowaniu wahadła tłumionego magnetycznie (żyroskop)

Laser liniowy Leica Lino L2+

niezależny wyłącznik diody lasera