Licznik ręczny

Mechaniczny Licznik ręczny z czterema cyframi
Licznik ręczny

Ułatwianie liczenia.

Licznik ręczny

Klucz zerowy