Positioneer laser

Positioneer laser

Positioneringslasers vereenvoudigen het uitlijnen van werkstukken. Hiervoor worden ze op of boven machines of werktafels gemonteerd. Een laserlijn toont dan de juiste positie op het werkstuk. Dit vereenvoudigt de werkprocessen en maakt de werkstappen nauwkeuriger. De lasers zijn verkrijgbaar met verschillende optieken zoals punt, lijn of kruis. Afhankelijk van het model wordt de stroomvoorziening verzorgd door batterijen, een netadapter of door een directe aansluiting op de machine.

Positioneringslaser hedue PL1

Geschikt voor mobiele machines dankzij de werking op batterijen of accu's
Positioneringslaser hedue PL1

Positioneringslaser hedue PL2

Vrij focusseerbare positioneringslaser met lijnoptiek en 50 mW vermogen
Positioneringslaser hedue PL2