Slangwaterpassen

Slangwaterpassen

Met een slangwaterpas kunnen twee meetpunten op hetzelfde horizontale vlak worden bepaald. De hoogteniveaus kunnen, afhankelijk van de lengte van de slang over grote afstanden worden overgedragen zonder dat hierdoor de nauwkeurigheid wordt beïnvloed. Met een digitale slangwaterpas kunnen zelf hoogteverschillen met een referentiepunt op de millimeter nauwkeurig worden afgelezen.

1-Mann-Schlauchwasserwaage

Elektronische slangwaterpas met 3 akoestische signalen
1-Mann-Schlauchwasserwaage