slangwaterpassen

slangwaterpassen

Met de slangwaterpassen kunnen twee meetpunten op hetzelfde horizontale vlak worden bepaald. Afhankelijk van de lengte van de slang kunnen de hoogteniveaus over grote afstanden worden doorgegeven zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Met een digitale slanghouder kunnen zelfs hoogteverschillen ten opzichte van het referentiepunt op de millimeter nauwkeurig worden afgelezen.

1-persoonsslangwaterpas

Elektronische slangwaterpas met 3-tonen-akoestiek
1-persoonsslangwaterpas