Neigungsmesser hedue NM2

Esnaf ve kendin yap için analog inklinometre.
Neigungsmesser hedue NM2

Devrim saatine göre analog ekran

Neigungsmesser hedue NM2

Başparmak haddeleme mekanizması

Neigungsmesser hedue NM2

Geniş, okunması kolay ölçek