İnklinometre hedue NM2

Esnaf ve kendin yap için analog inklinometre.
İnklinometre hedue NM2

Devrim saatine göre analog ekran

İnklinometre hedue NM2

Başparmak haddeleme mekanizması

İnklinometre hedue NM2

Geniş, okunması kolay ölçek