Darbe elektrodu hedue C037

hedue C036 nem ölçer ile ormanda derinlik ölçümleri için
Darbe elektrodu hedue C037

Darbeye dayanıklı plastik

Darbe elektrodu hedue C037

hedue C036 nem ölçer için bağlantıya hazır