Profil şablonu PS1 2 x 20 cm

Karmaşık konturları taramak için
Profil şablonu PS1 2 x 20 cm

Ayrıca açılı olarak da bağlanabilir

Profil şablonu PS1 2 x 20 cm

Elemanlar birbirine takılabilir

Profil şablonu PS1 2 x 20 cm

Karmaşık konturların kolay taranması

Profil şablonu PS1 2 x 20 cm

Taranan profil hattının düz yüzeyi sayesinde bir iş parçasına aktarılması kolaydır

Profil şablonu PS1 2 x 20 cm

Milimetre ölçeği ile