Warunki udziału

Zakończenie możliwości zgłaszania uczestnictwa nastąpi w dniu 01.01.0001

Konkurs organizowany jest przez firmę hedue GmbH z siedzibą przy ulicy Karstraße 19a w D-41068 Mönchengladbach.

Uczestnictwo za pomocą zautomatyzowanych metod, środków i procesów jest niedozwolone!

Udział może wziąć każda osoba pełnoletnia zamieszkała w dowolnym kraju UE za pomocą formularza znajdującego się na tej stronie. Pracownicy firmy hedue jak również ich najbliżsi członkowie rodzin są wykluczeni z udziału w konkursie.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania w ciągu 4 tygodni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i poinformowani drogą mailową. Nagrody zostaną wysłane bezpłatnie na podany podczas zgłoszenia adres zamieszkania w dowolnym kraju EU.

14 dni od wysłania maila z wiadomością o wygranej wygasa prawo roszczenia zwycięzcy do jego nagrody jeśli do tego czasu nie podał on żadnego adresu dostawy znajdującego się w dowolnym kraju UE.

Decyzja jest ostateczna. Wypłata gotówki nie jest możliwa.

Ochrona danych

Państwa dane zostaną zachowane tylko w celu przeprowadzenia konkursu.