Deelnamevoorwaarden

De laatste deelnamedatum is 30-07-2014

Dit kansspel is georaniseerd door hedue GmbH, Karstraße 19a, D-41068 Mönchengladbach.

Deelnemen via geautomatiseerde processen is niet toegestaan.

Ieder meerderjarige persoon met een woonplaats in de EU kan via het formulier op deze pagina deelnemen. Medewerkers en van hedue en hun familieleden zijn van de deelname uitgesloten.

De winnaars worden binnen 4 weken na het sluiten van de deelnamedatum door het lot bepaald. De prijzen worden gratis naar het woonadres in de EU verstuurd.

Het recht op de prijs vervalt, als 14 dagen na het versturen van de e-mail met de mededeling dat u een prijs heeft gewonnen, als u op dat moment hedue geen bezorgadres binnen de EU heeft medegedeeld.

De gerechtelijke weg is uitgesloten. Een uitbetaling in contanten is niet mogelijk.

Gegevensbescherming

Uw gegevens worden alleen opgeslagen voor de uitvoering van deze prijsvraag.