Kątomierz hedue AW1

Analogowy Kątomierz z pęcherzykiem poziomym i pionowym
Kątomierz hedue AW1

Z libellą poziomą i pionową

Kątomierz hedue AW1

wykonana z zamkniętych profili aluminiowych

Kątomierz hedue AW1

Wyświetlanie analogowe za pomocą zegara obrotowego