Laser-Empfänger hedue E3 (grün)

Tutucuya sahip sağlam ve hassas el tipi alıcı.
Laser-Empfänger hedue E3 (grün)

Taşıyıcılara takmak için manyetik tutucu ile

Laser-Empfänger hedue E3 (grün)

Evrensel braket sayesinde cetvellere kolayca takılabilir

Laser-Empfänger hedue E3 (grün)

Önde ve arkada ekran ile