Kendinden yapışkanlı şerit metre 1 m, soldan sağa

Tezgahları veya makineleri güçlendirmek içinKendinden yapışkanlı şerit metre 1 m, soldan sağa

Soldan sağa ölçeklendirme

Kendinden yapışkanlı şerit metre 1 m, soldan sağa

Neredeyse tüm yüzeylere yapışır

Kendinden yapışkanlı şerit metre 1 m, soldan sağa

Çelik