handteller

Mechanische handteller met vier cijfers
handteller

Vergemakkelijking van de tellingen.

handteller

Nulsleutel